O WIKI I WCAG 2.0

Logo Wiki Dostępności WCAG 2.0 Zapraszamy do korzystania z  WikiDos
             WIKI Dostępności dla Programistów 

WikiDos jest bazą wiedzy o zasadach i sposobach tworzenia dostępnych dla niepełnosprawnych wzrokowo użytkowników

  • stron WWW, aplikacji internetowych zgodnych ze standardem W3C WCAG 2.0;
  • aplikacji desktopowych, instalowalnych, zgodnych ze specyfikacjami producentów środowisk deweloperskich C#, C++, Java.

oraz o technologiach wspomagających takich, jak czytniki ekranu i alternatywne interferejsy użytkownika  np. nawigacja z klawiatury,  których funkcje i zasady posługiwania się nimi powinny być poznawane przez programistów, chcących tworzyć kod dostępny dla osób niewidomych i słabowidzących.

WikiDos zawiera
  • artykuły z poradami, jak wykonać dostępne  elementy interfejsu użytkownika w środowiskach JScript, PHP, C++, C#, Java,  Drupal, WordPress. Zawiera wskazówki  dotyczące  bibliotek, z jakich należy skorzystać,
  • pokazowe desktopowe aplikacje C++ i C#  do pobrania i zainstalowania, internetowe aplikcje  PHP i Java, demonstrujące na swoich przykładach dostępne rozwiązania i ich  kod źródłowy,
  • prezentacje poradnikowe o tworzeniu w CMS Drupal, WordPress i Joomla dostępnego kodu;
  • informacje o istniejących w środowiskach developerskich  brakach powodujących kłopoty z utworzeniem dostępnego kodu i o metodach ich pokonywania.
WikiDos obejmuje materiały informacyjno-edukacyjne pogrupowane w 9 kategoriach. Każda kategoria ma podkategorie ( z wyjątkiem kategorii  O WIKI).

Struktura kategorii i podkategorii wyświetlana jest w bocznym prawym menu. Kategorie są również dostępne z górnego paska ikon.

Grafika przedstawia Menu projektu WIKI Dostępności
Informacje  Joomla   WordPress    Drupal       C++/C#       PHP        JavaSCript      Java     Technologie     SVG
                                                                                                                                                    wspomagające

W każdej kategorii znajduje się podkategoria, na ostatniej pozycji listy w bocznym menu, która udostępnia kody źródłowe dostępnych rozwiązań.

Logo wiki projektu WIKI Dostępności dla ProgramistówZapraszamy Programistów do dzielenia się swoimi doświadczeniami i kompetencjami w artykułach WikiDos.

WIKI Dostępności została opracowana przez IMM w Zakładzie Technologii Multimedialnych i Edukacyjnych.

Artykuły, prezentacje, pokazowe aplikacje włożone do WikiDos do 31.01.2016 r. zostały opracowane przez Autorów i Redaktorów w ramach projektu programu Obywatele dla Demokracji
                                   WCAG 2.0: Promocja dobrych praktyk programistycznych
Partnerzy:
Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących TRAKT, lider
Instytut Maszyn Matematycznych
Polskie Towarzystwo Informatyczne

Dofinansowanie:
Partnerzy projektu WIKI Dostępności dla Programistów  promocja dobrych praktyk programistycznych WCAG 2.0